برچسب: نظرسنجی بهترین دبیران

  • نظرسنجی بهترین دبیران زیست کنکور

    نظرسنجی بهترین دبیران زیست کنکور

    روش‌های ارزیابی معلمان زیست‌تدریس به عنوان یکی از عوامل حیاتی در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری اهمیت زیادی دارد. اگر تاکنون با یکی از بهترین دبیران زیست کنکور ایران کلاس داشته اید، میتوانید از تجربه های گرانبهای خود سایرین را بهره مند نمایید و با شرکت در نظرسنجی زیر و کامنت گذاری زیر این پست…