برچسب: عنایتی ریاضی

  • زهرا عنایتی بیوگرافی

    زهرا عنایتی بیوگرافی

    توسط

    در

    مهندس زهرا عنایتی عربی یکی از پدیده های تدریس ریاضی و فیزیک در سالهای اخیر است.استاد نابغه و جوانی که همپای مدرسان قدیمی و باتجربه با ابداع سبکی نوین به رقابت با مدرسان قدیمی تر پرداخته است. زهرا عنایتی دارای سابقه تدریس در مدارس استان تهران و از پدیده های تدریس آنلاین و حضوری میباشد.…